Bo CV

Bo J A Haglund


Bo J A Haglund är född i Falun 1945. Efter studentexamen i Bollnäs 1965 studerade han samhällsvetenskap i Uppsala, övergick till medicinska studier där 1967, fick sin läkarlegitimation 1973 och arbetade under några år på 1970-talet som distriktsläkare i Skaraborgs län.


Han blev specialist i allmänmedicin 1979, vidareutbildade sig i socialmedicin, disputerade på en avhandling om samhällsdiagnostik och prevention 1985 och erhöll specialistkompetens i socialmedicin 1988.


1989 antogs Haglund som docent vid Karolinska Institutet och blev 1990 klinisk lärare, sedermera högskolelektor vid Karolinska Institutet.


Bo Haglund är författare eller medförfattare till en rad böcker och andra publikationer inom det samhällsmedicinska området, däribland läroboken Samhällsmedicin - en introduktion (tillsammans med professor Leif Svanström).


Haglund har haft och har flera internationella uppdrag, bland annat för WHO i Genève, och var director för WHO Collaborating Cetnre on Supportive Environments for Health vid Karolinska Institutet. 1980-1989 var han huvudredaktör för tidskriften Allmänmedicin och 1983-1987 svensk redaktör i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care. År 2008 tillträdde Haglund som huvudredaktör för Socialmedicinsk tidskrift.


Bo J A Haglund utnämndes att från den 31 oktober 1996 vara biträdande professor i socialmedicin och från den 1 januari 1999 vara professor i samma ämne med särskild inriktning på Hälsofrämjande åtgärder vid Karolinska Institutet. Han är verksam som emeritus sedan 2010Health Promotion


Hälsofrämjande (Health Promotion) har som mål att finna åtgärder som påverkar den sociala rättvisan. Forskningen i den grupp som Haglund leder har därför sedan dess start varit inriktad på att teoretiskt och praktiskt utveckla förståelse för hur olika former av åtgärder, sk interventioner kan effektiviseras.


Stockholms cancerpreventiva och diabetespreventiva program har för flera doktorander varit utgångspunkten. Forskningen har genom en rad avhandlingsarbeten fokuserat kartläggningsfasen (Samhällsdiagnostik), genomförandefasen och utvärderingproblematik vid genomförande av hälsofrämjande åtgärder.